L.dz. I-38/26/2008

Warszawa 01.02.2008 r.

Pan

Prof. Maciej Nowicki

Minister Środowiska

Związek Leśników Polskich w RP zwraca się z prośbą o wystąpienie do Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o kasację wyroku sądowego wydanego przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie / w II instancji/ w sprawie przeciwko leśniczemu z Nadleśnictwa Strzyżów /RDLP Krosno/ Panu Janowi Kokotowi. Sygnatura akt II Ka 693/07 z 17.12.2007 r. Leśniczy Jan Kokot został oskarżony za "rzekome" żądanie korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od czynności służbowych.

Według informacji uzyskanej przez Związek oskarżenie było zemstą osób w stosunku do których leśniczy podjął interwencję za łamanie przepisów pożarowych w lesie.

Bardzo prosimy Pana Ministra o podjęcie działań w celu kasacji wyroku.

Z poważaniem

Przewodniczący

Jerzy Przybylski

----------------------------------------------