ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

 

list do Min. Nowickiego w sprawie J.Piątkowskiego

Zmiana na stanowisku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Informacja o odwołaniu negocjacji płacowych

XX JUBILEUSZOWY RAJD LEŚNIKÓW - AKTUALIZACJA

Wniosek o wypłatę odpraw mieszkaniowych

Sprawa Leśniczego Kokota

Pismo do ministra infrastruktury z 26.02.2008 r.

XVI MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W SZACHACH

XX JUBILEUSZOWY RAJD LEŚNIKÓW

PISMO DO MINISTRA ŚRODOWISKA Z 28.11.2007

USTALENIA ZE SPOTKANIA NEGOCJACYJNEGO DGLP - Związki Zawodowe

UCHWAŁY IV ZJAZDU

Protokół dodatkowy nr 14

Pytania do partii politycznych

Pismo do Ministra Transportu w sprawie ryczałtów na rozjazdy

Informacja o negocjacjach płacowych

XIX Ogólnopolski Rajd Leśników

PISMO DO MINISTER PRACY Z 20.06.2007

PISMO DO PREMIERA RZĄDU RP Z 13.06.2007

PISMO DO DYREKTORA GENERALNEGO LP Z 12.06.2007

PISMO DO MINISTRA TRANSPORTU W SPRAWIE USTALENIA STAWKI ZA 1KM

PISMO DO MINISTER PRACY W SPRAWIE WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

PISMO DO MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA O MUNDURZE

PISMO DO DO DYREKTORA GENERALNEGO LP W SPRAWIE UMUNDUROWANIA

PISMO DO DYREKTORA GENERALNEGO LP (USTALENIA DOT. PRACY PRZY INWENTARYZACJI)

NOTATKA Z 25.04.2007

PISMO DO MINISTRA ŚRODOWISKA Z 18.04.2007

PISMO DO PREMIERA RP Z 18.04.2007

PISMO DO ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Z 18.04.2007

RAJD LEŚNIKÓW

PROPOZYCJE DYREKTORA GENERALNEGO I CENTRAL ZWIĄZKOWYCH, 5.02.2007

Projekt zapisu dotyczącego ochrony działaczy związkowych

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH z 11.12.2006

OŚWIADCZENIE CENTRAL ZWIĄZKOWYCH z 11.12.2006

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI z 16.10.2006

Pismo do DGLP z 8.11.2006

Protest z 6.11.2006

Pismo do Ministerstwa Transportu, 2.11.2006

Pismo do DGLP w sprawie wykorzystania środków na wynagrodzenia w 2006 r.

Pismo w sprawie ograniczeń zamówień z wolnej ręki

Informacja o negocjacjach dotyczących uzgodnienia regulaminu premiowania

Pismo do Prezydenta RP w sprawie Zespołu d/s Puszczy Białowieskiej

Protokół ze spotkania w siedzibie DGLP z 25.07.2006

Pismo do Ministra Środowiska z 21.06.2006

Pismo do Ministra Środowiska z 19.06.2006

Pismo do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 12.06.2006

XIV MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W SZACHACH, Białasy 16 -18.03.2006

Protokół dodatkowy do PUZP z dnia 4 kwietnia 2006 r.

Wyciąg z protokółu Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Sprawozdawczego w Jedlni w dniach 10-11.03.2006 r.

Wystąpienia do Ministra Środowiska w sprawie zmian w rozporządzeniach

Wystąpienie ZLP w RP do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wcześniejszych emerytur

Wystąpienie ZLP w RP do Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ryczałtów na samochody

Wystąpienie ZLP w RP do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Wniosek o nagrody świąteczne

Gratulacje dla Ministra Transportu i Budownictwa

Gratulacje dla Ministra Środowiska

Wybory 2005

Projekt protokołu w sprawie UZP dla pracowników PGL "Lasy Państwowe"

Spotkanie Kierownictwa LP z Przewodniczącymi OZZ

Ustalenia ze spotkania zespołu d/s PUZP

"Hej Mazury jak wy cudne" XVII Rajd Leśników

Propozycje zmiany art. 40 a ustawy o lasach

Protokół z 17.03.2005

Protokół z 01.03.2005

Oświadczenie Central Związków Zawodowych

Protokół rozbieżności z 14.02.2005

Notatka ze spotkania 14.02.2005

XIII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W SZACHACH, Krynica 3-5.02.2005

XVII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW 2005

Pismo do Premiera Rządu RP z 17.01.2005

Apel o pomoc ofiarom tsunami w Azji

Protokół rozbieżności w sprawie negocjacji stawki wyjściowej

Protokół z negocjacji w sprawie zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym

XVI Rajd Leśników

Stanowisko PSL w sprawie leśnictwa i Lasów Państwowych

Stanowisko UP w sprawie leśnictwa i Lasów Państwowych

Stanowisko SLD w sprawie leśnictwa i Lasów Państwowych

Stanowisko PiS w sprawie leśnictwa i Lasów Państwowych

Stanowisko PO w sprawie leśnictwa i Lasów Państwowych

Notatka ze spotkania 11.05.2004

Szachowe Mistrzostwa Leśników 2004

Uchwały Zjazdu Sprawozdawczego, 20-21 lutego 2004, Krynica

Protokół nr 9 został zarejestrowany...

Wystąpienie do Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu w sprawie objęcia Lasów Państwowych ustawą o zamówieniach publicznych.

Wystapienie do Premiera w sprawie zwolnienia z opodatkowania ryczałtów...

Protokół z negocjacji w sprawie ustalenia stawki wyjściowej... 14.01.2004 r.

Protokół rozbieżności w sprawie negocjacji stawki wyjściowej spisany w dniu 22 grudnia 2003 r.

Obchody 85-lecia Związku Leśników Polskich w RP.

Posiedzenie Rady Krajowej w dniu 11 grudnia 2003 r.

Notatka ze spotkania Przedstawicieli Central Związkowych działających w LP z Kierownictwem Lasów Państwowych, odbytego 20.11.2003 r.

Posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP w dniu 4.09.2003

Pismo do DGLP w sprawie decyzji nr 66 - 1.08.2003

Spotkanie u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Lasu - 26.06.2003

Sport i rekreacja - XV Ogólnopolski Rajd Leśników

Protest w sprawie włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych, 24.06.2003 r.

Wystąpienie ZLP do Premiera w sprawie nowych obciążeń podatkowych Lasów Państwowych.

Stanowiska Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP z dnia 14.06.2003 r.
w sprawie restrukturyzacji w Lasach Państwowych

Uwagi Związku Leśników Polskich w RP do projektu "Główne kierunki działań organizacyjno-ekonomicznych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na najbliższe lata"

Posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP
w dniu 3 kwietnia 2003 z udziałem Ministra Środowiska Czesława Śleziaka.

XI Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników - wyniki

Powstanie Regionu Pilskiego ZLP w RP

XV Ogólnopolski Rajd Leśników "Beskidy 2003 - U źródeł Wisły"

Protokół dodatkowy nr 8, podpisany przez Strony Układu Zbiorowego w dniu 22.01.2003, wpisany do rejestru PUZP w dniu 13 lutego 2003 r.

Informacja ZUS o zwolnieniach ze składek,odpraw i rekompensat

Porozumienie zawarte w dniu 22 stycznia 2003

Wniosek ZLP w RP o anulowanie pisma z 6.02.2002 DGLP w sprawie limitu zwolnień

Stanowisko Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej przyjęte na posiedzeniu PrezydiumRady Krajowej ZLP w RP w dniu 10 stycznia 2003 roku w sprawie "Raportu Majchrzaka".

Notatka ze spotkania Kierownictwa Lasów Państwowych z Przewodniczącymi krajowych organizacji związków zawodowych, działających w PGL LP, które odbyło się 18 grudnia 2002 r. w siedzibie DGLP.

Posiedzenie Rady Krajowej Związku Lesników Polskich w RP z 16.12.2002

Notatka ze spotkania Kierownictwa Lasów Państwowych z Przewodniczącymi krajowych organizacji związków zawodowych, działających w PGL LP, które odbyło się 27 listopada 2002 r. w siedzibie DGLP.

Uchwały i Stanowiska podjęte przez Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej W dniach 08 - 09 listopada 2002 roku w Jedlni.